SEPT 2015 

Podgorica/Bijelo Polje/Berane 28/29 Sep 2015 

FAMOUS BRITISH ACTOR NICHOLAS LYNDHURST PROMOTES FOSTER CARE IN MONTENEGRO

British actor Nicholas Lyndhurst, famous for his role as Rodney Trotter in BBC’s TV series “Only Fools and Horses”, visited Montenegro for the second time after 2013, when he became a friend of the campaign “Every child needs a family”...

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


POZNATI BRITANSKI GLUMAC NIKOLAS LINDHRST PROMOVIŠE HRANITELJSTVO U CRNOJ GORI

Glumac, Nikolas Lindhrst, poznat po svojoj ulozi Rodnija Trotera u komediji “Mućke” BBC televizije, posjetio je ponovo Crnu Goru nakon što je 2013. godine postao prijatelj kampanje “Svako dijete treba porodicu”.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

Podgorica, 16 September 2015

MY TOWN – MY RESPONSIBILITY

The citizens of Montenegro will no longer have to dig through the thousands of data in order to find out how the local self-governments spend their money. It's all now just one click away. My Town portal offers visually appealing, easily searchable and comparable presentations of municipal budgets, expenditures, debts, number of employees, unemployment rate, etc.

MORE INFORMATION


MOJ GRAD, MOJA ODGOVORNOST!

Građani Crne Gore više neće morati da pretražuju mora podataka da bi saznali kako lokalne samouprave troše novac. Sada su svi podaci dostupni na jedan klik. Portal mojgrad.me nudi vizuelno prijemčive, lako pretražive i uporedive podatke o opštinskim budžetima, rashodima, dugovanjima, broju zaposlenih, stopi nezaposlenosti, itd.

Bečići, Montenegro, 15-16 September 2015

FIGHTING WORLD OF WORK INSECURITY: HIGH-LEVEL CONFERENCE DISCUSSES WAYS TO FORMALIZE THE INFORMAL ECONOMY

Regional Tripartite Conference on the Formalization of the Informal Economy was organized by the International Labour Organization (ILO) and hosted by the Government of Montenegro on 15-16 September 2015 in Bečići, Budva, Montenegro. 

MORE INFORMATION


BORBA PROTIV NESIGURNOSTI NA RADU: KONFERENCIJA O NAČINIMA FORMALIZACIJE NEFORMALNA EKONOMIJA

Regionalnu Tripartitnu konferenciju o formalizaciji neformalne ekonomije organizovali su Međunarodna organizacija rada (ILO) i Vlada Crne Gore, kako bi učesnici iz regiona razmijenili iskustva i formulisali koherentne politike i programe jačanja borbe protiv neformalne ekonomije u regionu.

Podgorica, September 2015

RESPECT LIFE, SURRENDER WEAPONS!

Within the “Respect Life, Surrender Weapons” campaign Montenegrins have surrendered 344 pieces of weapons, 90 explosive devices and 6,767 pieces of ammunition.

WEAPONS KNOW NO BOUNDARIES!


POŠTUJ ŽIVOT, VRATI ORUŽJE!

U okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“ građani Crne Gore predali su 344 komada oružja, 90 eksplozivnih naprava i 6,767 komada municije.

Podgorica, 9 September 2015

NATIONAL, TOLL-FREE, ANONYMOUS SOS HELPLINE FOR VICTIMS OF VIOLENCE IN FAMILY

Do you know how to recognize violence in family? Do you know where to seek help and which protection measures are in place to support the victim? Answers to all these questions will be provided by the national SOS helpline for victims of violence in family, which is toll-free, anonymous and available 24/7. .

MORE INFORMATION


BESPLATNA, NACIONALNA SOS LINIJU ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI

Da li znate kako da prepoznate nasilje u porodici? Znate li kome da se obratite za pomoć i koje mjere su dostupne za zaštitu žrtve? Odgovore na ova pitanja od sada možete dobiti putem nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici, koja je besplatna i dostupna non-stop, a svi pozivi su anonimni.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 11. septembar 2015

KOSOVO MOI MOBILE TEAMS ON VISIT TO MONTENEGRO

The mobile teams of Kosovo's Ministry of Interior conducted their sixth mission to Montenegro in order to provide Kosovo refugees with necessary documents for obtaining the status of foreigner in Montenegro. The mobile teams visited several municipalities in Montenegro, while special attention was given to Roma refugees residing in the Konik area.


MOBILNI TIMOVI MUP-A KOSOVO
U POSJETI CRNOJ GORI

Mobilni timovi Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova boravili su u šestoj po redu misiji u Crnoj Gori kako bi kosovskim izbjeglicama obezbijedili dokumenata koja su im potrebna za dobijanje statusa stranca u Crnoj Gori. Mobilni timovi posjetili su nekoliko opština širom Crne Gore, a posebna pažnja bila je posvećena romskim izbjeglicama koje borave u kampovima na Koniku.

PODGORICA, 14 September 2015 

AMENDMENTS TO THE FAMILY LAW PROVIDE BETTER PROTECTION OF CHILD'S RIGHTS

Round table discussion on amendments to the Family Law, organized by the Ministry of Justice and UNICEF Montenegro, emphasized the importance of aligning the Family law, as one of the most important piece of legislation that defines child rights in the country, with the relevant international standards in the field of human rights.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


IZMJENE I DOPUNE PORODIČNOG ZAKONA OBEZBIJEDIĆE BOLJU ZAŠTITU PRAVA DJETETA

Okrugli sto o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, u organizaciji Ministarstva pravde i UNICEF-a, naglasio je važnost usklađivanja tog zakona, kao jednog od najvažnijih propisa koji definiše dječija prava, sa odgovarajućim međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

Budva, 9-10 October, 2015

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOW CARBON TOURISM

The First International Conference on Low Carbon Tourism, held in Budva, was an opportunity to promote low carbon tourism, analyze the challenges of modern business and economic growth in the context of reducing CO2 emissions, exchange knowledge and experiences and discuss best practices. The Conference brought together national and international leaders from business, government, technology and finance, policy‐makers, researchers, international organizations and members of civil society.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O NISKOKARBONSKOM TURIZMU

Prva međunarodna konferencija o niskokarbonskom turizmu, održana u Budvi, bila prilika da se promoviše niskokarbonski turizam, analizira savremeno poslovanje i izazovi ekonomskog rasta u kontekstu smanjenja emisija štetnih gasova, razmijene znanja i iskustva i razmotre primjeri najbolje prakse. Konferencija je okupila domaće i međunarodne lidere iz poslovnog svijeta i javne uprave, lidere iz oblasti tehnologije i finansija, kreatore politika, istraživače, međunarodne organizacije i predstavnike civilnog društva.