NOV 2015 

25 November 2015

INTERNATIONAL DAY ELIMINATION
OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

On the International Day for the Elimination of Violence against Women, the United Nations System in Montenegro is calling for renewed efforts to end violence against women.  This year, the UN System in Montenegro marks the campaign “16 Days of Activism Against Violence Against Women” by joining the global initiative “Orange the World” and lighting the UN House in Podgorica .

MORE INFOVIDEO MESSAGE UN RESIDENT COORDINATOR


MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV
NASILJA NAD ŽENAMA

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori poziva na obnavljanje napora da se okonča nasilje nad ženama. Ove godine, Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori obilježava kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, pridruživanjem globalnoj inicijativi „Obojimo svijet u narandžasto: Okončajmo nasilje nad ženama i djevojčicama“.

VIŠE INFORMACIJAVIDEO PORUKA KOORDINATORKE UN

Podgorica, 11 November 2015

THIRTEEN REFUGEE FAMILIES RETURNED VOLUNTARILY TO KOSOVO 

Thirteen Roma families with a total of 63 members returned voluntarily to their hometowns in Kosovo during November, after spending 16 years in the Konik 2 refugee camp on the outskirts of the Montenegrin capital Podgorica. The returnee families have moved into new homes built by UNHCR using EU funds, while they have also been provided with furniture, food packages and income generating tools.

PHOTO GALLERY


TRINAEST ROMSKIH PORODICA SA KOSOVA
VRATILO SE U ĐAKOVICU

Trinaest romskih porodica sa ukupno 63 člana vratilo se dobrovoljno u svoja mjesta porijekla na Kosovu tokom novembra, nakon 16 godina provedenih u izbjegličkom kampu Konik 2 na periferiji Podgorice. Porodice su se uselile u nove domove koje je izgradio UNHCR uz pomoć sredstava EU, a dodijeljen im je i namještaj, hrana i alat za samozapošljavanje.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 18 November 2015

EUROPEAN ANTIBIOTIC AWARENESS DAY

WHO Country Office Montenegro organised a conference on the occasion of the European Antibiotic Awareness Week. The main aim of this conference named “Bacterial resistance to antibiotics – are we GETTING POWERLESS?” was to present and discuss the importance of using antibiotics rationally, and to present to the whole health sector how it can be efficiently achieved.

MORE INFORMATION


EVROPSKI DAN SVJESNOSTI O ANTIBIOTICIMA

Kancelarija SZO Crna Gora organizovala je konferenciju povodom Evropske nedjelje podizanja svijesti o antibioticima. Glavni cilj konferencije pod nazivom "Bakterijska rezistencija na antibiotike – Postajemo li nemoćni?" bio je da se predstavi i razmotri značaj racionalne upotrebe antibiotika i da zdravstvenom sektoru predstavi efikasne načine za postizanje tog cilja.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 10 November 2015

WORLD SCIENCE DAY

2030 Sustainable Development Agenda was at the heart of this year’s World Science Day, organised by the Ministry of Science with the support of UNESCO office in Venice and the UN Team in Montenegro. 

VIDEO FROM UNESCO DIRECTOR GENERAL IRINA BOKOVA


SVJETSKI DAN NAUKE

Agenda za održivi razvoja do 2030. godine bila je u fokusu ovogodišnjeg Međunarodnog dana nauke, koji je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore organizovalo Ministarstvo nauke uz podršku tima Ujedinjenih nacija na čelu sa kancelarijom UNESCO u Veneciji.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

6 November 2015

UNDP IN MONTENEGRO AWARDED
GOLD GENDER EQUALITY SEAL

UNDP in Montenegro has been awarded with gold gender equality seal for success in delivering transformational gender equality results, applying gender mainstreaming within the office, across its projects and programmes and bringing it on top of the national agenda. The country office was evaluated by a team of external experts, who appraised the results in linking gender equality in the workplace with development achievements.

MORE INFORMATION


UNDP NAGRAĐEN ZLATNIM PEČATOM
ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

UNDP u Crnoj Gori nagrađen je zlatnim pečatom za uspjehe postignute u oblasti rodne ravnopravnosti, uključujući  sveobuhvatnu primjenu politika rodne ravnopravnosti u  radnom okruženju, u okviru svih programa i projekata, kao i pozicioniranje ovog pitanja u sami vrh nacionalnih prioriteta. Evaluaciju je sproveo tim eksternih eksperata, koji procjenjuje rezultate u povezivanju rodne ravnopravnosti na radnom mestu sa razvojnim dostignućima.

 

VOX POPULI ON SDGs IN MONTENEGRO  

How the people of Montenegro perceive relevance of different Sustainable Development Goals for the future of their own country?

MORE INFORMATIONVIDEO FEATURE


GRAĐANI CRNE GORE O CILJEVIMA
ODRŽIVOG RAZVOJA

Kako građani Crne Gore doživljavaju važnost različitih Ciljeva održivog razvoja u kontekstu budućnosti sopstvene zemlje?

VIDEO PRILOG

10 November 2015

RAMBO AMADEUS PROMOTES FOSTERING IN HERCEG NOVI AND KOTOR

Within the follow up to the campaign Every Child Needs a Family, Centres for Social Welfare in Herceg Novi and Kotor organized open days dedicated to fostering. UNICEF National Goodwill Ambassador Antonije Pusic joined both events and invited citizens to open their hearts and homes to children without parental care.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


RAMBO AMADEUS PROMOVIŠE HRANITELJSTVO U HERCEG NOVOM I KOTORU

U okviru nastavka kampanje “Svako dijete treba porodicu”, centri za socijalni rad u Herceg Novom i Kotoru su organizovali dane otvorenih vrata posvećenih hraniteljstvu. Ambasador dobre volje UNICEF-a Crne Gore Antonije Pušić alias Rambo Amadeus, učestvovao je u otvorenim danima posvećenim hraniteljstvu i pozvao ljude da otvore svoja srca i svoja vrata djeci bez roditeljskog staranja.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

Date/Location

CUTTING THE RED TAPE IN MONTENEGRO 

UNDP in Montenegro, Ministry of Finance, UK Embassy in Podgorica and Employers Federation launched the campaign for cutting red tape in Montenegro aimed at removing business barriers & creating public administration tailored to the needs of the citizens.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO ANIMATION


“BEZ BARIJERA. DA POSAO NE STOJI!“

UNDP u Crnoj Gori, Ministarstvo finansija, Ambasada Velike Britanije i Unija poslodavaca predstavili su kampanju „Bez barijera. Da posao ne stoji!“. Kampanja je namijenjena privrednicima i omogućava lako prijavljivanje prepreka sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO ANIMACIJA

Podgorica, 10 November 2015

PUBLIC CALL FOR STATELESS PERSONS: 486 PEOPLE CLAIM TO BE WITHOUT A NATIONALITY

The Ministry of Interior with the support of UNHCR presented an analysis of the public call for people who live in Montenegro, but claim to be without a nationality of any country. In total, 486 people responded to the public call declaring themselves as stateless, most of them originating from Kosovo. The analysis also made a number of concrete recommendations on how these people can be assisted in exercising basic rights.

SIGN THE CAMPAIGN "I BELONG" 


JAVNI POZIV APATRIDIMA: 486 OSOBA
TVRDI DA NEMA NACIONALNOST

Ministarstvo unutrašnjih poslova uz podršku UNHCR predstavilo je analizu javnog poziva licima koja žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo nijedne države. Ukupno 486 ljudi se prijavilo na poziv tvrdeći da su apatridi, a većina njih potiče sa Kosova. Analiza sadrži i niz konkretnih preporuka o tome kako se ovim licima može pomoći u ostvarivanju osnovnih prava.

VIŠE INFORMACIJA 

Bijelo Polje, 25 November 2015 

SMALL GROUP HOME, MODEST-SIZED
BUT HUGE HUMAN RIGHTS IMPACT

The Bijelo Polje Small Group Home, modest-sized home for a handful of children, will be opened today thanks to the joint efforts of the Governments of Montenegro and USA, UNICEF, EU & disability rights groups. Modest in size, but massive in historical significance for human rights in Montenegro, it was the result of a half decade of toil to transform the way this society deals with disability in childhood.

OpEd by the Benjamin Perks, UNICEF Representative in Montenegro (in Montenegin)


KUĆA MALA, ALI ZNAČAJ ZA
LJUDSKA PRAVA OGROMAN

Mala grupna kuća u Bijelom Polju, dom skromne veličine za šačicu djece, otvara se danas zahvaljujući zajedničkim naporima Vlade Crne Gore i Vlade SAD-a, UNICEF-a, EU i organizacija koje se bore za prava osoba sa invaliditetom. Skromne veličine, ali ogromnog istorijskog značaja za ljudska prava u Crnoj Gori, prva mala grupna kuća nastala je kao rezultat poludecenijskog truda da se transformiše način na koji ovo društvo tretira invaliditet, tj. smetnje u razvoju tokom djetinjstva.

Autorski tekst Bendžamina Perksa, predstavnika UNICEF u Crnoj Gori