DEC 2015 

Podgorica, 10 December 2015

UPLIFTING DEBATE ON
HUMAN RIGHTS IN MONTENEGRO   

The complexity of human rights has been explored from different angles at a panel discussion organized by the Ministry of Foreign Affairs and European Integration and the United Nations System in Montenegro on the occasion of the International Human Rights Day.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


DAN LJUDSKIH PRAVA
U CRNOJ GORI

Konkretni aspekti promocije i zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori razmatrani na panel diskusiji koju su uoči Međunarodnog dana ljudskih prava organizovali Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i sistem Ujedinjenih nacija.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 8 December 2015

EVERY CHILD NEEDS A FAMILY

Within the Every Child Needs a Family campaign, implemented by UNICEF and the Ministry of Labour and Social Welfare, the Centre for social welfare in Cetinje organized an open day dedicated to fostering. On this occasion, foster parent Vesna Pesic shared her experience about welcoming three children in her home.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE  


SVAKO DJETE TREBA PORODICU

Tokom otvorenog dana posvećenom hraniteljstvu na Cetinju,  u okviru nastavka kampanje UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja "Svako dijete treba porodicu", hraniteljka Vesna Pešić govorila je o svom iskustvu pružanja novog doma za troje djece.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

14 December 2015

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2015: MONTENEGRO IN THE CATEGORY OF VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT

For the first time since Human Development Index was calculated for Montenegro, the country entered the category of very high human development and ranked 49th out of 188 countries and territories, based on the HDI value of 0.802. The report, titled ‘Work for Human Development’, examines the intrinsic relationship between work and human development and calls for equitable and decent work for all.

MORE INFORMATION


CRNA GORA U KATEGORIJI ZEMALJA SA VEOMA VISOKIM RAZVOJEM PO MJERI ČOVJEKA

Prvi put otkada se Indeks razvoja po mjeri čovjeka (HDI) izračunava za Crnu Goru, zemlja je dostigla vrijednost HDI od 0,802 i prešla u kategoriju veoma visokog razvoja po mjeri čovjeka, zauzevši 49. mjesto na rang listi od 188 zemalja i teritorija. Izvještaj koji nosi naziv “Rad usmjeren na razvoj po mjeri čovjeka” ispituje suštinsku vezu između rada i razvoja po mjeri čovjeka i poziva na pravičan i dostojanstven rad za sve.

VIŠE INFORMACIJA

June-December  2015

JOINT FIVE-YEAR JOURNEY
TOWARDS THE FUTURE OF MONTENEGRO

In 2015, the UN System and the Government of Montenegro worked on developing a new five-year plan of cooperation focused on areas of human rights and development. The strategic document builds on a joint vision which utilises UN's expertise and innovative methods to help make a difference in people's lives..

MORE INFORMATIONVIDEO FEATURE


VIZIJA SARADNJE U NAREDNIH PET GODINA 

Tokom 2015. godine Sistem UN i Vlada Crne Gore zajednički su radili na pripremi novog petogodišnjeg plana saradnje u oblastima razvoja i ljudskih prava. Vizija saradnje zasniva se na ekspertizi UN i inovativnim metodama kojima je moguće ostvariti promjene u životima ljudi.

VIŠE INFORMACIJAVIDEO PRILOG

Podgorica, 8  December 2015

BE RESPONSIBLE: SOCIALLY RESPONSIBLE PROJECTS RECEIVE DONATIONS

Media conference marking the end of the third phase of the „Be Responsible. It’s up to you. 0% grey economy“ campaign was held in UN Eco House, on December 8 2015. Owing to civic activism in tackling informal economy, three socially responsible projects received donations amounting to 143.052,10 EU.

PHOTO GALLERY


DODIJELJENI UGOVORI O DONACIJI U OKVIRU INICIJATIVE “BUDI ODGOVORAN”

Konferencija za medije povodom završetka treće faze kampanje „Budi odgovoran. Od tebe zavisi. Siva ekonomija 0%“ održana je u UN Eko zgradi, 8. decembra 2015. godine. Zahvaljujući građanskom aktivizmu u suzbijanju sive ekonomije, tri projekta od društvenog značaja dobili su donacije u ukupnoj vrijednosti od 143.052,10 eura.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 8 December 2015

UNHCR DONATED BABY GEAR
TO CENTRE FOR ASYLUM SEEKERS

UNHCR donated baby gear to the Centre for Asylum Seekers in Spuž, including infant beds, strollers, booster seats, clothes and utensils. With this donation, the Asylum Centre will be better prepared to receive children and mothers, who are among the most vulnerable categories of refugees.


UNHCR JE DONIRAO OPREMU
ZA BEBE CENTRU ZA TRAŽIOCE AZILA

UNHCR je donirao opremu za bebe Centru za tražioce azila u Spužu, uključujući krevetiće, kolica, hranilice, posuđe, garderobu i posuđe. Ovom donacijom Centar će biti bolje pripremljen za prihvat djece i majki, koji spadaju među najranjivije kategorije izbjeglica.

Podgorica, 3 December 2015

KOSOVO MOBILE TEAMS
ON VISIT TO MONTENEGRO

The mobile teams of Kosovo's Ministry of Interior conducted their seventh mission to Montenegro with the aim to provide Kosovo refugees with documents necessary for acquiring the status of foreigner in Montenegro. During the three-day visit, which was carried out with strong support from UNHCR in Montenegro and Kosovo, the mobile teams delivered 107 birth registration extracts, 77 passports and 44 IDs.


MOBILNI TIMOVI KOSOVSKOG MUP-a
U POSJETI CRNOJ GORI

Mobilni timovi kosovskog Ministarstva unutrašnjih poslova boravili su u sedmoj radnoj posjeti Crnoj Gori sa ciljem da izbjeglicama sa Kosova dostave dokumenta neophodna za sticanje statusa stranca u Crnoj Gori. Tokom trodnevne misije, koja je sprovedena uz snažnu podršku UNHCR u Crnoj Gori i na Kosovu, mobilni timovi uručili su 107 izvoda iz knjige rođenih, 77 pasoša i 44 lične karte.