APRIL 2016 

Bečići, 22-24 April 2016

UPSHIFT: YOUNG PEOPLE
PURSUE PROBLEM SOLUTIONS

Ten teams of young people, with mentoring support, developed solutions for the challenges they identified as relevant, during a two-day UpShift workshop. The UNICEF led initiative Youth Innovation Lab “Kreaktivator” creates space for young people to get engaged in making positive changes in society using innovative approaches. The initiative is part of the Joint UN Youth Empowerment Programme “Kreaktivacija”.

PHOTO GALLERY


UPSHIFT: MLADI LJUDI RJEŠAVAJU
PROBLEME KOJI IH SE TIČU

U toku dvodnevne radionice UpShift, 10 timova mladih, uz pomoć mentora, je razvilo rješenja za izazove koje su prepoznali u svojim zajednicama. Laboratorija inovacija za mlade, pod vođstvom UNICEF-a, omogućava prostor za uključivanje mladih u kreiranje pozitivnih društvenih promjena, a dio je zajedničkog Programa UN za osnaživanje mladih pod nazivom Kreaktivacija.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Pljevlja, 20 April 2016

CONSTRUCTION OF NURSING HOME
FOR ELDERLY TO START IN PLJEVLJA

The construction contract for the Pljevlja nursing home for elderly refugees was signed by the Government and the selected contractor. The €2.69 million project is part of the Regional Housing Programme, which is aimed at solving the housing issues of the most vulnerable refugees from the former Yugoslavia. The nursing home is due to be completed in 18 months.


IZGRADNJA DOMA ZA STARE U PLJEVLJIMA

Ugovor za izgradnju doma za stare u kojima će se smjestiti izbjeglice iz bivše Jugoslavije potpisali su Vlada i odabrani izvođač radova. Projekat vrijedan 2,69 miliona eura dio je Regionalnog stambenog programa, koji je usmjeren na rješavanje stambenih pitanja najugroženijih izbjeglica iz bivše Jugoslavije. Rok za izgradnju Doma za stare je 18 mjeseci.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 22 April 2016

INCENTIVES FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF MONTENEGRIN ECONOMY

Montenegro strives to make constant progress towards creating more favourable business environment, eliminating business barriers, simplifying administrative procedures and opening new avenues for investment - it was concluded at the presentation of “Incentives for Enhancing the Competitiveness of the Montenegrin Economy”. UNDP supports the country in this endeavour, through enhancing the environment for investments and boosting new jobs, strengthening the competitiveness and reducing regional disparities.


PODSTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE U CRNOJ GORI

Crna Gora teži stalnom napretku u pogledu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, uklanjanja biznis barijera, pojednostavljivanja administrativnih procedura i otvaranja novih mogućnosti za investicije - zaključeno je na prezentaciji „Podsticajne mjere za unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori“. UNDP podržava državu u ovom poduhvatu, kroz unapređenje ambijenta za privlačenje investicija, otvaranje novih radnih mjesta, jačanje konkurentnosti i smanjenje regionalnih razlika.

VIŠE INFORMACIJA

8 April 2016

ONLINE & OFFLINE SECURITY FOR ALL CHILDREN
Op-Ed by Benjamin Perks, UNICEF Representative to Montenegro

In his latest Op-Ed article, UNICEF Representative to Montenegro Benjamin Perks, talks about building a system to combat sexual abuse and exploitation of children on the Internet.

READ THE OpEd (MONTENEGRIN)


ONLINE I OFFLINE BEZBJEDNOST ZA SVU DJECU
Autorski tekst Bendžamina Perksa, šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori 

Najnoviji autorski teskt "Online i offline bezbjednost za svu djecu” Bendžamina Perksa, šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, govori o izgradnji sistema za borbu protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece na internetu.

PROČITAJTE AUTORSKI TEKST

15 April 2016

THE WHO PRESENTED A STUDY ON POLLUTION
IN PODGORICA, NIKSIC AND PLJEVLJA

Prolonged exposure to increased concentrations of suspended PM particles, adversely affects the health and causes increase in overall mortality rate – warns the study by the World Health Organization about the impact of air pollution on the health of the citizens of Podgorica, Niksic and Pljevlja.

DOWNLOAD THE STUDY


SZO PREDSTAVILA STUDIJU O ZAGAĐENJU VAZDUHA U PODGORICI, NIKŠIĆU I PLJEVALJIMA

Dugotrajno izlaganje povećanoj koncentraciji suspendovanih PM čestica, negativno utiče na zdravlje a uzrok je i povećanja opšte smrtnosti – rezultati su studije Svjetske zdravstvene organizacije o uticaju zagađenja vazduha na zdravlje građana Podgorice, Nikšića i Pljevalja.

VIŠE INFORMACIJAPREUZMITE STUDIJU

7 April 2016

WORLD HEALTH DAY 2016: BEAT DIABETES

Every eighth adult in Montenegro has diabetes, while in the world more than 400 million people suffer from this disease. On the occasion of World Health Day 2016 dedicated to fighting diabetes, Head of WHO in Montenegro Mina Brajović warned that diabetes is now a global epidemic. “Globally, diabetes is eighth cause of death overall, and fifth among women” said Brajović.

MORE INFORMATION


SVETSKI DAN ZDRAVLJA 2016:
PORAZIMO DIJABETES

Svaki osmi odrasli građanin u Crnoj Gori boluje od šećerne bolesti, a u svijetu od dijabetesa pati više od 400 miliona osoba. Povodom Međunarodnog dana zdravlja, šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović upozorila je da se na globalnom nivou dešava epidemija dijabetesa. “Dijabetes osmi vodeći uzrok smrtnosti globalno, dok je samo kod žena peti” kazala je Brajović.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 22 April 2016

#PARISAGREEMENT IN FOCUS OF THE EARTH DAY 2016: REDUCE YOUR CARBON FOOTPRINT

In a joint initiative of the Government of Montenegro and UNDP, the Montenegrin Post Office issued a commemorative postage stamp ‘Reduce your carbon footprint’ thus celebrating the Paris Climate Agreement. The stamp was presented at the Earth Day 2016 celebration in the garden of energy-efficient Eco UN building in Podgorica. Revenue from the sale would be invested in further supporting and promoting projects leading to GHG emissions reductions in the tourism sector in Montenegro.

PHOTO GALLERY


PARIŠKI SPORAZUM U FOKUSU DANA PLANETE ZEMLJE 2016. "SMANJI SVOJ KARBONSKI OTISAK"

U čast „Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama”, u okviru izdanja ,,Smanji svoj karbonski otisak” Pošta Crne Gore je na inicijativu Vlade i UNDP-a izdala prigodnu poštansku markicu. Markica je predstavljena na svečanosti povodom Dana planete Zemlje. Prihod od prodaje ulagaće se u dalje podsticanje inicijativa kojima se smanjuju emisije CO2 u turističkom sektoru u Crnoj Gori, kroz projekat ,,Razvoj niskokarbonskog turizma''.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Nikšić, 26 April 2016

MONTENEGRIN SINGER SERGEJ ĆETKOVIĆ PROMOTES FOSTERING

Within the follow up to the campaign Every Child Needs a Family, Centre for Social Work in Niksic organized an open day dedicated to fostering. Famous Montenegrin singer Sergej Cetkovic joined the event and invited citizens to open their hearts and homes to children without parental care.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


CRNOGORSKI MUZIČAR SERGEJ ĆETKOVIĆ PROMOVIŠE HRANITELJSTVO U NIKŠIĆU

U okviru nastavka kampanje “Svako dijete treba porodicu”, Centar za socijalni rad u Nikšiću organizovao je dan otvorenih vrata posvećen hraniteljstvu. Poznati crnogorski muzičar Sergej Ćetković, učestvovao je na događaju i pozvao građane da otvore svoja srca i svoja vrata djeci bez roditeljskog staranja.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

22 April 2016

OUR CHANGING PLANET
OpEd by Fiona McCluney UNDP Resident Representative in Montenegro      

Why is everyone talking about climate change? Probably because it is one of the most pressing challenges facing our world today...

READ THE OpEd 


NAŠA PLANETA KOJA SE MIJENJA
Autorski tekst Fione Mekluni, predstavnice UNDP u Crnoj Gori

Zašto svi govore o klimatskim promjenama? Vjerovatno zato što je riječ o jednom od najvećih izazova sa kojima se danas suočava naš svijet...

PROČITAJTE AUTORSKI TEKST 

Konik, 8 April 2016

INTERNATIONAL ROMA DAY

The International Roma Day was marked at a celebration hosted by the Red Cross of Montenegro in the Konik refugee camp, with the attendance of representatives of the Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Human and Minority Rights and UNHCR. This date provides an opportunity to celebrate Roma tradition and culture, but also to raise awareness of the many obstacles that Roma people face in their everyday lives.


MEĐUNARODNI DAN ROMA

Svjetski dan Roma obilježen je proslavom koju je u izbjegličkom kampu Konik organizovao Crveni krst Crne Gore, uz prisustvo predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i UNHCR. Ovaj datum je prilika da se predstavi romska tradicija i kultura, ali i da se podigne svijest o preprekama sa kojima se Romi svakodnevno suočavaju.

VIŠE INFORMACIJA