September 2016 

Podgorica, 19 September 2016

SOCIAL GOOD SUMMIT #2030NOW IN MONTENEGRO

Montenegro took part in global Social Good Summit 2016 by putting Agenda 2030 in the spotlight, bringing the global goals closer to the people and engaging 250 students in discussion about Sustainable Human Development. University of Donja Gorica hosted a lecture, organized by UNDP and ILO, with special focus on National Human Development Report 2016 “Informal work: from challenges to solutions” ..

PHOTO GALLERY


SAMIT ZA DRUŠTVENU DOBROBIT U CRNOJ GORI

Crna Gora je i ove godine učestvovala u globalnom Samitu za društvenu dobrobit, s ciljem da Agendu 2030 i Ciljeve održivog razvoja približi lokalnim zajednicama, posebno mladima. Više od 250 studenata se uključilo u diskusiju na temu održivog razvoja po mjeri čovjeka. Univerzitet Donja Gorica bio je domaćin predavanja, koje je ogranizovao UNDP u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), a tokom kog su takođe predstavljeni rezultati Nacionalnog izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2016. godinu: “Neformalni rad: Od izazova do rješenja”.

FOTO GALERIJA

26 September 2016

KOSOVO MOBILE TEAMS: A BRIDGE
TO LEGAL STATUS FOR REFUGEES

The mobile teams of Kosovo's Ministry of Interior conducted their tenth mission in Montenegro as part of the 2011 agreement on civil registration of Kosovo refugees residing in Montenegro. The five-day mission was facilitated by UNHCR in Podgorica and Priština in order to provide Kosovo refugees with identity documents that will enable them to regularize their legal status in Montenegro.


PODRŠKA IZBJEGLICAMA
ZA STICANJE PRAVNOG STATUSA 

Mobilni timovi kosovskog Ministarstva unutrašnjih poslova boravili su u desetoj radnoj posjeti Crnoj Gori u okviru sporazuma iz 2011. godine o upisu u registre izbjeglica sa Kosova koje se nalaze u Crnoj Gori. Ova petodnevna misija sprovedena je uz snažnu podršku kancelarija UNHCR u Podgorici i na Prištini, sa ciljem da se kosovskim izbjeglicama obezbijede dokumenta koja će im omogućiti da regulišu pravni status u Crnoj Gori.

23 September 2016

COMMUNICATING SUSTAINABILITY 

A story Hotels will Go Green by Vijesti’s Dejan Perunicic about UNDP project Towards Carbon Neutral Tourism, qualified for the regional journalist competition final - Siemens CEE Press Award 2016, after being selected as one of the three best articles in Montenegro written on the topic of ‘’Intelligent infrastructure’’. Competition topic places the importance of sustainable future in the spotlight, awarding journalism stories that produce pioneering news reports or innovations that have great impact.


KOMUNICIRANJE ODRŽIVOSTI

Autorski tekst novinara Vijesti Dejana Peruničića Hotelijeri će da razmišljaju zeleno, napisan o aktivnostima UNDP projekta Razvoj niskokarbonskog turizma, ušao je u uži izbor za regionalnu novinarsku nagradu - Siemens CEE Press Award 2016. Tekst je prethodno izabran kao jedan od tri  najbolja novinarska rada u Crnoj Gori na temu ,,Inteligentna infrastruktura“. Tema konkursa naglašava značaj održivog razvoja  i nagrađuje novinarske priče o inovacijama koje imaju veliki uticaj na društvo.

27 September 2016

WORLD TOURISM DAY 2016: TOURISM FOR ALL

This year’s World Tourism Day help spread the word of the immense benefits universal accessibility can bring to society at large. In Montenegro, the Day was celebrated in the newly opened Adventure Park Gorica in Podgorica. UNDP’s Low Carbon Tourism Team competed among other 32 teams in the contest organized on the occasion, challenging treetop trails and zip lines that provide thrills for everyone at every skill level.

PHOTO GALLERY


SVJETSKI DAN TURIZMA: TURIZAM ZA SVE

Ovogodišnji Svjetski dan turizma poslužio je da se promovišu ogromne prednosti koje univerzalna pristupačnost u turizmu može imati za društvo u cjelini. U Crnoj Gori, ovaj Dan je obilježen u novootvorenom avanturitičkom parku Gorica, u Podgorici. Na takmičenju koje je tim povodom organizivano, među 32 ekipe učestvovao je i ,,niskokarbonski tim UNDP-a'', savladavajući vazdušne staze uz pomoć spust sajle, koje pružaju uzbuđenje za sve uzraste i nivoe fizičke spremnosti.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

16 to 22 September 2016

EUROPEAN MOBILITY WEEK IN MONTENEGRO 

The annual campaign EUROPEANMOBILITYWEEK with numerous activities taking place in Montenegro ended with the first Kidical Mass in Podgorica - a safe and fun bike ride for kids, kids at heart, and their families. Events organized in Podgorica, Tivat, Budva, Niksic, Herceg Novi, Danilovgrad and Cetinje included closing streets for cars, organized bicycle rides, Green Film Fest, a photo exhibition, international water polo games, open-air competitions for children, and panel discussions about sustainable transport. UNDP is the National Coordinator for EUROPEANMOBILIT WEEK in Montenegro. #Mobility Week.

MORE INFORAMTION 


KAMPANJA "EUROPEAN MOBILITY WEEK"

Godišnja EUROPEANMOBILITYWEEK kampanja praćena brojnim aktivnostima širom Crne Gore završena je prvom Kidical Mass u Podgorici - zabavnom biciklističkom vožnjom za djecu, djecu u srcu i njihove porodice. Događaji organizovani u Podgorici, Tivtu, Budvi, Niksicu, Herceg Novom, Danilovgradu i na Cetinju uključivali su zatvaranje ulica za automobile, organizovane biciklističke vožnje, Zeleni filmski festival, izložbu fotografija, međunarodne vaterpolo mečeve, takmičenje za djecu na otvorenom i panel diskusije o održivom transportu. UNDP je nacionalni koordinator Evropske nedjelje mobilnosti u Crnoj Gori. .

VIŠE INFORMACIJA

20 September 2016

IOM OFFICIALLY JOINS UNITED NATIONS

Following the General Assembly Resolution 70/296 "Agreement concerning the Relationship between the United Nations and the International Organization for Migration" the IOM became a full member of the Secretary General’s Chief Executives Board and its subsidiary mechanisms and a member of the UN Development Group at a global, regional and country level. If you thought it was already part of the U.N. system, you’re not alone.

MORE INFORMATION


MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE PRIDRUŽILA SE UJEDINJENIM NACIJAMA

Rezolucijom Generalne skupštine UN 70/296 "Sporazum o odnosu između Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije za migracije" IOM je postala punopravna članica Glavnog izvršnog odbora Generalnog sekretara UN i koordinacionih mehanizama kao i član Grupa za razvoj UN na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ako ste mislili da je IOM već bila dio UN, niste jedini.

6 September 2016

UNHCR's "SAFE ROAD USE" CAMPAIGN

UNHCR hosted a workshop on safe road use as part of the organization’s campaign ‘Vision Zero’, aimed at reducing the number of road crash fatalities and injuries for staff, people of concern and other road users. During the interactive workshop, staff from UNHCR, other UN agencies and partners had the opportunity to hear about the ‘Vision Zero’ and how they can personally contribute to achieving the ambition of zero road crashes.

MORE INFORMATION


KAMPANJA "VISION ZERO" 
ZA BEZBJEDNOST NA PUTEVIMA

UNHCR je organizovao radionicu o bezbjednosti na putevima u okvru kampanje pod nazivom 'Vision Zero', kojom ova organizacija nastoji da smanji broj žrtava i povreda u sabraćajnim nezgodama među zaposlenima, ljudima pod zaštitom UNHCR-a i ostalim učesnicima u saobraćaju. Na ovoj interaktivnoj radionici, zaposleni iz UNHCR-a, drugih UN agencija i partnera imali su priliku da se upoznaju sa kampanjom "Vision Zero", kao i sa načinom na koji mogu lično da doprinesu ostvarenju nulte stope saobraćajnih udesa.

VIŠE INFORMACIJA

New York, USA - 21 September 2016

INTEGRATED PLANNING OF
SUSTAINABLE TOURISM AND MOBILITY   

UNDP’s Jelena Janjusevic and Sladjana Lazarevic presented their work "Towards Low Carbon Tourism through Sustainable Urban Mobility Plans" at the International Conference on Sustainable Development at Columbia University in New York. Stressing the importance of sustainable transport and energy efficiency in tourism destinations the authors argue that such models can bring many socio-economic benefits to low carbon urban development.

READ THE STUDY


INTEGRISANO PLANIRANJE
ODRŽIVOG TURIZMA I MOBILNOSTI

Menadžerka Centra za održivi razvoj prof. dr Jelena Janjušević i koordinator za energetsku efikasnost mr. Slađana Lazarević, predstavile su svoj rad ,,Razvoj niskokarbonskog turizma kroz planove održive urbane mobilnosti'', na Međunarodnoj konferenciji o održivom razvoju na Univerzitetu Kolumbija, u Njujorku.  U svom radu autorke naglašavaju važnost održivog transporta i energetske efikasnosti u turističkim gradovima, ukazujući da takvi modeli imaju i velike društveno-ekonomske koristi u pogledu niskokarbonskog razvoja urbanih cjelina.

RESIDENT UN ORGANISATIONS
                 

REGIONALLY BASED UN ORGANISATIONS
            
UN Eco House - Stanka Dragojevica bb, 81000 Podgorica - Montenegro
tel:  +382 20 44 74 58  |  e-mail: un.me.info@one.un.org 
Copyright © 2015 United Nations Montenegro, All rights reserved.