JUNE 2016 

Podgorica, 20 June 2016

LOCAL AND REFUGEE POPULATION STAGED A FLASH MOB TO MARK WORLD REFUGEE DAY 

A local dance club and Roma youngsters from the Konik refugee camp staged a surprise flash mob dance in Delta City to mark 20 June, World Refugee Day. The flash mob, organized by UNHCR, aimed to promote the  #WithRefugees petition asking people to stand with those fleeing war, but also to show that the integration of refugees, especially Roma, brings positive benefits to the whole society.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


LOKALNA I IZBJEGLIČKA POPULACIJA IZVELE PERFORMANS ZA SVJETSKI DAN IZBJEGLICA 

Lokalni plesni klub i romski mladići iz izbjegličkog kampa Konik priredili su ples iznenađenja u šoping molu Delta City povodom 20. juna, Svjetskog dana izbjeglica. Performans u organizaciji UNHCR-a imao je za cilj da promoviše peticiju u  #WithRefugees kojom se traži podrška za raseljene širom svijeta, ali i da pokaže da integracija izbjeglica, a posebno Roma, donosi pozitivne benefite cijelom društvu.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

June 2016

PRESCHOOL FOR ALL CAMPAIGN
IN THE NORTH OF MONTENEGRO

Within the Preschool for All Campaign, hundreds of children in Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Kolašin and Mojkovac enjoyed the ballet, travelling theatre, jazz orchestra and choir performances and played in the outdoor preschools. Also, grandparents joined the campaign in all 6 municipalities and invited children to enroll in preschool.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERIESVIDEO FEATURES


KAMPANJA "SVI U VRTIĆ"
NA SJEVERU CRNE GORE

U okviru kampanje Svi u vrtic, vise stotina djece u Plužinama, Šavniku, Žabljaku, Pljevljima, Kolašinu i Mojkovcu uživalo je u baletu, putujucem pozoristu, koncertima džez orkestra i hora I igralo se u vrticu na otvorenom. Takođe, djedovi i bake u svih 6 opstina pridruzili su se kampanji i pozvali djecu da se upisu u vrtić.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJEVIDEO PRILOZI

Podgorica, 28 June 2016

70th ANNIVERSARY SINCE WOMEN IN MONTENEGRO GAINED THE RIGHT TO VOTE

This important jubilee was celebrated through a multimedia programme, designed as a retrospective of historical milestones of women's political activism in Montenegro. The event was organized by UNDP, Ministry of Human and Minority Rights and EU Delegation.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


70 GODINA OD KADA SU ŽENE U CRNOJ GORI OSTVARILE PRAVO GLASA

Sedamdesetogodišnjica od kada su žene u Crnoj Gori stekle pravo glasa obilježena je svečanom akademijom, na kojoj je održan multimedijalni program, osmišljen kao osvrt na ključne događaje u istoriji ženskog političkog aktivizma. Događaj su zajednički organizovali UNDP, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Delegacija EU.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Pljevlja, 20 June 2016

CERTIFICATES AWARDED TO
11th GENERATION OF REFUGEE LAW CLINIC

Twenty-nine graduate students at the Faculty of Law of the University of Montenegro received certificates upon successful completion of the 11th Refugee Law Clinic, which was organized in the summer semester of the 2015/16 academic year. The Refugee Law Clinic is a one-semester course that has been taught since 2007 at the Faculty of Law in cooperation with UNHCR in Montenegro, with the aim of enhancing students’ knowledge of issues within the domain of refugee law and international protection.

PHOTO GALLERY


DIPLOME ZA 11. GENERACIJU
KLINIKE ZA IZBJEGLIČKO PRAVO 

Dvadeset devet studenata specijalističkih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dobilo je diplome nakon uspješnog završetka jedanaeste po redu Pravne klinike iz oblasti izbjegličkog prava, koja je organizovana u ljetnjem semestru akademske 2015/16. godine. Pravna klinika za izbjegličko pravo je jednosemestralni kurs koji se od 2007. godine organizuje na Pravnom fakultetu u saradnji sa UNHCR-om, sa ciljem da studenti unaprijede znanje iz oblasti izbjegličkog prava i međunarodne zaštite.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 7 June 2016

UNICEF LAUNCHED A GLOBAL
CAMPAIGN END VIOLENCE ONLINE

UNICEF Montenegro joined the launching of UNICEF global campaign End Violence online. The aim is to raise awareness and support children and young people to use internet safely.

VIDEO FEATURE


UNICEF POKRENUO GLOBALNU KAMPANJU
PROTIV NASILJA NA INTERNETU

Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori pridružilo se lansiranju globalne kampanje UNICEF-a Zaustavimo nasilje online koja ima za cilj podizanje svijesti i pružanje podrške djeci i mladima da bezbjedno koriste internet.

VIDEO PRILOG

15 June 2016

WHAT’S YOUR CARBON FOOTPRINT?

Interested in nature friendly tourism? Would like to estimate your impact on the environment? UNDP and the Ministry of Sustainable Development and Tourism launched ‘Reduce your carbon footprint’ initiative offering tourists visiting Montenegro and Montenegrin hotels a chance to boost their green credentials. A carbon footprint is a measure of our impact on the environment and climate change, expressed in tons of carbon dioxide equivalents. A simple online calculator enables tourists to measure the environmental impact of their stay, land/sea transport and flights, and hotels to measure the impact of the energy they use.

ONLINE CO2 CALCULATOR


KOJI JE VAŠ KARBONSKI OTISAK?

Zanima vas turizam u skladu s prirodom? Želite da smanjite svoj štetan uticaj na životnu sredinu? UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma počeli su kampanju "Smanji svoj štetan uticaj', koja turistima i crnogorskim hotelima pruža mogućnost da izračunaju svoj karbonski otisak. Karbonski otisak je mjera našeg štetnog uticaja na životnu sredinu i klimatske promjene izražena u tonama Co2. Jednostavnim onlajn kalkulatorom turisti mogu da izračunaju uticaj svog putovanja i odmora na životnu sredinu, a hoteli uticaj svog poslovanja.

ONLAJN KALKULATOR CO2

Podgorica, 20 June 2016

SIXTY TWO VULNERABLE REFUGEE
FAMILIES GET NEW HOMES

On World Refugee Day, 62 vulnerable refugee families from the former Yugoslavia received keys to their new homes in Nikšić, as part of the first subproject of the Regional Housing Programme (RHP) in Montenegro. The new accommodation is expected to foster the integration of the vulnerable beneficiaries into Montenegrin society. On the same day, construction began in Pljevlja on a nursing home for elderly ex-Yugoslav refugees, which is also funded through the Regional Housing Programme.

MORE INFORMATION


URUČENI KLJUČEVI NOVIH DOMOVA
ZA 62 IZBJEGLIČKE PORODICE

Na Svjetski dan izbjeglica, 62 ugrožene izbjegličke porodice iz bivše Jugoslavije dobile su ključeve od svojih novih domova u Nikšiću, u okviru prvog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Crnoj Gori. Očekuje se da će novi smještaj unaprijediti integraciju ovih porodica u crnogorsko društvo. Istog dana, zvanično je počela i izgradnja doma za stare u Pljevljima, koji se takođe finansira sredstvima iz Regionalnog stambenog programa za zbrinjavanje raseljenih iz bivše Jugoslavije.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 14 June 2016

RESPECT LIFE, SURRENDER WEAPONS

Number of collected weapons within the “Respect life, surrender weapons” campaign (>1,000 collected, >1,000 legalized) confirm that the citizens are becoming increasingly aware of the dangers of illegal possession of weapons. Through campaigns like this, UNDP together with partners continues advancing human security, while at the same time promoting Montenegro as a pre-accession European country, sensitive to the issue of security, environment and sustainable human development.

MORE INFORMATION


POŠTUJ ŽIVOT, VRATI ORUŽJE

Broj oružja vraćenog u okviru kampanje“Poštuj život, vrati oružje” (>1,000 komada vraćenog oružja, >1,000 legalno registrovano) potvrđuje da građani sve više uviđaju opasnosti posjedovanja nelegalnog oružja. Kampanjama poput ove, UNDP zajedno sa partnerima nastavlja da unapređuje bezbjednost ljudi, istovremeno promovišići Crnu Goru na njenom putu pridruživanja EU, kao zemlju koja posebnu pažnju posvećuje pitanjima bezbjednosti, zaštite životne sredine i održivog razvoja po mjeri čovjeka.

VIŠE INFORMACIJA